Warunki uczestnictwa

 1. Miejscem zbiórki jest brama hotelowa przy szlabanie wjazdowym lub jeśli jej nie ma miejsce zbiórki jest przed hotelem przy ulicy, chyba ze organizator w szczególnym przypadku ustali inaczej.
 2. Na wycieczki odbierają Państwa wyłącznie kierowcy. Godzina zbiórki jest podana na bilecie lub potwierdzeniu sms. Zakłada się -5 min +20min na przyjazd transportu od wyznaczonej godziny..
 3. W sytuacji gdy turysty nie ma w wyznaczonym miejscu, kierowca ma prawo odjechać z hotelu uprzednim otrzymaniu podpisu od pracownika hotelu.
 4. Podane godziny powrotów z wycieczek są orientacyjne.
 5. Klient ma prawo do bezkosztowej zmiany terminu , liczby osób na zarezerwowaną wycieczkę na min. 24h przed godziną zbiórki na wycieczkę.
 6. Klient ma prawo do rezygnacji z wycieczki oraz:
  1. całkowitego zwrotu kosztów wyłącznie w przypadku zgłoszenia rezygnacji na więcej niż 48h przed podaną na bilecie lub sms godziną zbiórki na wycieczkę,
  2. całkowitego zwrotu kosztów jeśli zgłoszenie o rezygnacji poparte jest stosownym oświadczeniem lekarskim przesłanym do naszego biura podróży faxem
  3. zwrotu 50% kosztów wycieczki jeśli rezygnacja nastąpi na mniej niż 48h a więcej niż 24h przed godziną zbiórki na wycieczkę bez posiadanego oświadczenia lekarskiego
  4. Brak zwrotu kosztów wycieczki jest w przypadku kiedy nie posiadają Państwo oświadczenia lekarskiego o chorobie a rezygnacja została zgłoszona mniej niż 24h przed zbiórką na wycieczkę.
 7. W przypadku promocji nie zwracamy kosztów niewykorzystanych usług, z których nastąpiła rezygnacja bez oświadczenia lekarza tureckiego o stanie chorobowym.
 8. Zniżki przysługują dzieciom (o ile cennik nie mówi inaczej) w wysokości:
  1. 50% ceny wycieczki dla dzieci 7-12 lat
  2. bezpłatnie dla dzieci 0-6lat bez gwarantowanego miejsca w autokarze. Aby zagwarantować dziecku 0-6 lat osobne miejsce w autokarze można je wykupić w cenie 10€/wycieczkę 1-dniową .
 9. W przypadku skorzystania ze zniżki dla dzieci na wycieczce należy posiadać paszport dziecka do okazania w bramkach biletowych. W przypadku podania nieprawidłowych danych klient może zostać poproszony o stosowną dopłatę wyrównującą.
 10. Wycieczka może zostać anulowana przez organizatora z powodu sił wyższych niezależnych od organizatora .O nieodbyciu się wycieczki informujemy uczestnika niezwłocznie telefonicznie lub przez sms. Turysta ma prawo w tym przypadku do zmiany wycieczki odwołanej na inną w tej samej cenie lub otrzymania zwrotu wpłaconych pieniędzy za wycieczkę.